مهم نیست کجای هرم قدرت دنیا ایستاده باشی، مهم نیست چقدر ثروتمند باشی، مهم نیست چند نفر برات کار کنن، مهم نیست چقدر طرفدار داری و چقدر آدم ازت متنفرن، بزرگترین دارایی دنیا آغوشیست که تو را باور دارد، بی قضاوت و به صرف بودنت خوب و دوست داشتنی می پنداردت. 


پی نوشت: این روزها سریال نارکوس شب های بلند تابستون رو برام گرمتر و دلپذیرتر از قبل کرده و سکانس های گفتگو بزرگترین قاچاقچی دنیا با مادر و همسرش، عجیب به دل میشینه.