حالا که دلتنگی داره

رفیق تنهاییم میشه

کوچه ها نارفیق شدن

حالا که هی میخوان شب و روز به همدیگه دروغ بگن

ساعتا هم دقیق شدن

طلوع من وقتی غروب پر بزنه

موقع رفتن منه

#چقدر میچسبه غروب با این آهنگ