چقدر ساده لوحانه توی آسمون دنبالت می گردن

فتوا دادن که استهلال وقتی قبوله که با 

چشم غیر مسلح باشه

آخه کدوم چشمیه که بتونه تو رو ببینه قبل اینکه حست نکرده باشه با تک تک سلول هاش،

من اگه مجتهد بودم، حکم میکردم برای پیدا کردنت نه توی آسمون که توی اتوبانهای کمربندی شهر دورت بگردن، شاید نرم شدی و بیرون زدی و عید شد...

پی نوشت: عکس از مقبره خواجه یار در شهر خوافه